top of page

Päiväkodin toiminta-ajatus

Haluamme tarjota lapsille Tähdessä varhaiskasvatusta, jossa lapsi nähdään ainutlaatuisena persoonana. Pidämme sekä lasten keskinäistä, että lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta tärkeänä. Me päiväkodin kasvattajat haluamme olla lapselle turvallisia ja kuuntelevia aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita lapsen ajatuksista ja tarpeista. Tähdessä lapsilla on mahdollisuus saada paljon aikuisen syliä ja läheisyyttä, sekä perheille mahdollisuus tiiviiseen yhteistyösuhteeseen.

Pienessä, eri-ikäisistä lapsista koostuvassa ryhmässä lapsella on rauha opetella sosiaalisia taitoja monipuolisesti. Lapsen osallisuus omaan arkeensa on tärkeää. Sitä pyrimme toteuttamaan mm. kuuntelemalla lapsia päivittäisissä tilanteissa ja mahdollistamalla lasten osallistuminen erilaisiin työtehtäviin ja toiminnan suunnitteluun.

Taidekasvatus kulkee toiminnassamme mukana tavassa tarkastella asioita. Elämän ja sen ilmiöiden ihmettely, ympäristön havainnointi, kysely, lasten haastaminen pohdintaan ja yhteiseen keskusteluun ovat asioita, joita pyrimme pitämään päivittäin esillä. Lapsille tarjotaan välineitä tarkastella asioita ja kokemuksiaan leikin ja monipuolisen ilmaisun keinoin. Leikki onkin meillä keskeinen osa lapsen päivää ja tärkein menetelmä uuden oppimisessa.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia varhaiskasvatuksen perusteita, Savonlinnan ja Enonkosken yhteistä varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä Tähden omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Toimintamme perustuu kristilliselle maailmankatsomukselle ja arvomaailmalle. Jokainen ihminen nähdään Jumalan luomana, ainutlaatuisena yksilönä. Toisen ihmisen ja elämän kunnioittaminen, sekä ohjaaminen vastuullisuuteen ovat meille keskeisiä arvoja. Viikoittainen raamattuseikkailu, hengelliset laulut ja kertomukset sekä ruokarukous ovat osa päiväkotimme arkea.

bottom of page